Väärtused

Camozzi kontserni kõigi ettevõtete sotsiaalne jätkusuutlikkus ei tähenda ainult üksikisikute igapäevaseid tegevusi, vaid organisatsiooni- ja juhtimissüsteemi, mis kaasab igasse töösse kõik partnerid.

Camozzi kontserni kõigi ettevõtete sotsiaalne jätkusuutlikkus ei tähenda ainult üksikisikute igapäevaseid tegevusi, vaid organisatsiooni- ja juhtimissüsteemi, mis kaasab igasse töösse kõik partnerid.

Praeguses olukorras, kus majanduskasvu ei saa lahutada ühiskondlikust progressist, isegi sellises olukorras nagu Camozzi kontsern, tuleb toetuda koostööpõhimõttele, mis edendab üheaegselt produktiivset ja harmoonilist töökeskkonda, kus üksikisik panustab vastavalt eeskirjadele ettevõtte majandusarengusse.

Sotsiaalne jätkusuutlikkus on ettevõtte jaoks suur investeering, konkurentsivõimeline tööriist, mis suudab ühendada majandustulemused ja elukvaliteedi parandamise.
 

Eetikakoodeks

 

Camozzi kontserni kõigi ettevõtete sotsiaalne jätkusuutlikkus ei tähenda ainult üksikisikute igapäevaseid tegevusi, vaid organisatsiooni- ja juhtimissüsteemi, mis kaasab igasse töösse kõik partnerid.