Õiguslik teade / autoriõigused

Lahtiütlus

Veebisisu

Camozzi Automation OÜ (edaspidi „Camozzi“) ei taga esitatud teabe, sealhulgas toodetega seotud teabe ajakohastamist, õigsust, terviklikkust ega kvaliteeti.

Camozzi ei vastuta materiaalse või intellektuaalse kahju eest, mis tuleneb esitatud teabe kasutamisest või mittekasutamisest või ebaõige või mittetäieliku teabe kasutamisest, välja arvatud juhul, kui Camozzi tahtlus või raske hooletus on tõendatud. Kogu sisu ei hõlma kohustusi ega ole siduv. Camozzi jätab endale õiguse muuta, ajakohastada või kustutada veebisaidi osi või sisu ilma ette teatamata ning peatada nende avaldamine ajutiselt või lõplikult. 

Lahtiütluse õiguslik kehtivus

Lahtiütlus on seda veebisaiti reklaamiva veebisisu lahutamatu osa. Juhul kui osa sellest tekstist või selles sisalduvad üksiklaused ei vasta enam või täielikult kehtivatele eeskirjadele, siis jäävad selle dokumendi ülejäänud osad, sealhulgas selle sisu ja kehtivus samaks.

Autoriõigused

See veebisait on Camozzi ainuomand. Kõikide sisalduvate andmete ja teabe (sealhulgas näiteks fotode, piltide, kujunduse, kaubamärkide, ikoonide) suhtes kehtivad riiklikud ja rahvusvahelised intellektuaalomandi seadused. Selle veebisaidi sisu kopeerimine, muutmine, töötlemine, avaldamine või levitamine isegi osaliselt on ilma Camozzi kirjaliku eriloata keelatud.  Igasuguse loata võetakse seadusega vastutusele.